Cenník platný od 5.9. 2016

Lekcie pre deti a juniorov do 15 rokov

Platí sa štvrťročne. Prvú hodinu môžete navštíviť bez platenia.

Možnosť nástupu kedykoľvek v priebehu kurzu (v prípade neskoršieho nástupu na kurz vypočítame alikvotnú časť z poplatku)


Disco Dance deti 5 – 7 rokov: 42 € za obdobie 23.9. – 31.12. (1 x 60 min / týždeň)

Disco Dance 8 – 10 rokov: 120 € za obdobie 1.9. – 31.12. (2 x 60 min / týždeň)

Disco Dance 11 – 14 rokov: 120 € za obdobie 1.9. – 31.12. (2 x 60 min / týždeň)

Disco Dance výber 10 – 14 rokov: 168 € za obdobie 1.9. – 31.12. (3 x 90 min / týždeň)