Prihláška

Prihlasujem dieťa na:
Kurzy*

Prihlasovacie údaje (rodič)

Titul:
Meno:*
Priezvisko:*
Adresa:*
E-mail:*
Telefón:*

Údaje o dieťati:

Meno a priezvisko dieťaťa:*
Mesiac a rok narodenia:*
Má nejaké zdravotné problémy?*
Ak áno, aké:
Zdravotná poisťovňa:*
Poznámka:
Súhlasím s obchodnými podmienkami:*
Vypočítajte jednoduchý vzorec: